Björkö isverk

Uppdrag Arkitekt

Kund  Björkö Is o Marin

Projekttyp  Isverk och verksamheter

Plats  Björkö

Av de många ishus som tidigare fanns längs kusten är bara ett fåtal bevarade. Björkö isverk har därför ett stort kulturhistoriskt värde och är viktig för förståelsen av Björkös historia. Vi fick i uppdrag att gestalta en varsam ombyggnation av Björkö ishus tillsammans med en antikvarisk utredning av Västarvet.

 

Isverket kommer att fortsätta producera is till den mindre fiskenäringen samtidigt som byggnaden adderas med fler funktioner förutom is och  bryggeri med exempelvis spännande verksamhetslokaler och ateljéer