Dokumentation

För att vara med i denna process krävs det kunskap kring hur handlingar och dokumentation ska tas fram och i vilka skeden för att följa den planerade processen.

Vad vi menar med dokumentation är följande:

Förfrågningsunderlag

Upphandlingar

Kostnadskalkyler, offerter

Brandskyddsdokumentation