Hamnströget

Uppdrag Arkitekt

Kund  Donsö Hamnförening

Projekttyp  Områdesplanering

Plats  Donsö

Ett nytt centrum på Donsö

Donsö som är den mest aktiva och centrala ön i södra skärgården för näringslivet blir allt
mer en plats för en turister. Det saknas idag en tydlig kärna och hamnen upplevs öppen
och kal. Förslaget presenterar en småskalig och enkel bebyggelse för att skapa en pittoresk
skärgårdsmiljö, för både turister och de bofasta.
För att skapa ett mer tydligt "centrum" har vi knutit ihop ett cirkulärt stråk. Detta går längs
kajen, upp till det vi kallar för torget, förbi Popsicle till Hamnaffären där vi tvärs över gatan
har lagt två längor för mindre näringsverksamhet och tillbaka till kajen. Stråket illustreras
med prickarna.

Torget

Torget ramas in av bebyggelse mot
vägen och Feskekapellet mot Yngves
och öppnas upp in mot byn.
Torget byggs upp i nivåer där man
längs småbodarna har en högre
nivåskillnad på 40 cm som avgränsar
den nedre platån med granitblock och
ett "vingaräcke" i bakkant.
Markytan på övre delen utgörs av
gårdsgrus och den nedre ytan av asfalt
med tydliga markeringar av
storgatsten.

Pittoreska gränder och gammal bebyggelse
Bodarna och husen ska återspegla den gamla
bebyggelsen och vara småskalig för att skapa de små
gränderna. Bodarna är förskjutna och vridna i
förhållande till varandra för att ge ett mer livfullt
uttryck.
Stigen från torget till lekplatsen utanför Popsicle leds
på en stenbelagd gång längs ett falurött staket under
blomstrande körsbärsträd.

Handelsströget
Området kring Hamnaffären förstärks till ett handelsstråk som passeras när man går längs
de inramade vägarna av gatsten. Här samlar man butiker och affärsverksamheter för att
skapa en levande kärna. Förutom hamnaffären skulle här kunna vara leksaksaffär, ett litet
bageri, delikatessbod i ett småskaligt saluhallsutförande och mockatårtor.
Genom att samla butikerna gynnar man varandra och de lilla pittoreska stråket skapar en
social sammanhållning.

Kajströget
Längs kajen placeras granitblock om 40x40x120 cm var femte
meter för att skapa en tydlighet i stråket. Mellan kajen och torget
läggs gatsten i fris som skapar ett tydligt ledstråk över
asfaltsplanen. Längs denna planteras Japanska körsbär i stora
planteringskärl för att stå i dessa året runt.
På våren skapar dessa en blomningshändelse och en vacker allé
som efter blomning blir gröna blad. Dessa kan enkelt flyttas med
truck då planen på vintern ska användas för uppställning, lika så när
planen ska användas för Donsö shiping meet.