Hotell

Vi sätter människorna bakom projektet i första hand för att nå de önskade målet.

Projekten spänner brett -  från sjöbodar, bostäder, kontor till hotell, offentliga- och kulturella byggnader