Tjänster

Bygghandlingar

Vi tror på en helhet. Att vara med i projektets alla skeden skapar en trygghet för beställare och säkerställer ambitionen att nå projektets initiala drömmar.

 

Vi är med från den arkitektoniska processen, genom byggskedet och säkerställer med kontrollansvarig.

Inredning

Projektförutsättning

Förstudie

Skisskede

Processen

Bygglov

Mötet
Dialogen
Besluten
Upplevelsen

Relationshandlingar

Dokumentationen

Kontrollansvarig

Säkerheten