top of page

Campus Torslanda

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Förslaget innebär ett helhetsgrepp kring idrottsanläggningen i Torslanda.

Arkitekt

Robusta Byggnads AB

Idrottsanläggning

Torslanda, Göteborg

Pågående

Till den redan befintliga handbollshallen dockas en byggnad innehållande futsalhall, café, gym och tillhörande omklädningsrum. Trafiken som idag går genom området leds om så att bil och kollektivtrafik kan cirkulera utanför området och skapar förutsättningar för en bättre kommunikation till och från området.

Ett förslag på nytt klubbhus till Torslanda IK ger möjligheter till fler fotbollsplaner, skate- och cykelpark och även utegym. Förslaget innebär en helhet för området och infrastrukturen.

bottom of page