Om oss

Vi är en arkitektbyrå med kompletterande konsulttjänster

som vill skapa de bästa förutsättningarna för varje projekt. 

Våra uppdrag spänner vitt och brett. Vår idag största del är projektering- och arkitektuppdrag -  från sjöbodar, bostäder, kontor till hotell, offentliga- och kulturella byggnader. Våra kompletterande konsulenttjänster består bland annat av projektledning och projektutveckling, besiktningar, kontrollansvariguppdrag, brandskyddsdokumentation, kalkyler, upphandling & offerter mm

IMG_0173_1.jpg

En önskan om att bidra till utveckling i närsamhället såväl som i samhället generellt

Bolaget bildades våren 2016 av Bo, Stein Ove och John som kommer från helt olika delar av affärsvärlden, men som alla delade en önskan om att skapa något nytt. Efter några mer eller mindre tillfälliga samtal, kom vi fram till att det hela verkade ha substans och de första mer planerade samtalen kom till. Första seriösa namnförslaget var IN och refererar till Initium Novum som betyder "början på något nytt". Detta blev den självklara ledstjärna vidare i diskussionerna kring vad vi skulle göra tillsammans.

Innan vi ens hade börjat diskutera vad vi kan göra tillsammans, hade vi redan kommit fram till att vi alla tre hade en önska om att kunna bidra positivt till utvecklingen av närsamhället såväl som samhället generellt. Att sedan börja diskutera att alltid jobba för att skapa vinna-vinna situationer kändes lite som en kliché...

Dock väljer vi ändå lyfta fram vinna-vinna "konceptet" som ett av dem vi kommer jobba för skall bli realitet båda i de egna projekten, men också i samhällstänket generellt.

Av dessa enkla orsaker önskar vi på sikt, och i den mån det är möjligt investera och engagera oss i olika samhällsprojekt. Vi har valt att aktivt tro på framtiden och önskar därför skapa förutsättningar för en positiv sådan.

IMG_4825.JPG
Signatur%20John_edited.png
Signatur SOP.png
Signatur Bo.png
IMG_2531.jpg

Kvalitet- och Miljö

Vi skall genom öppenhet och engagemang för kvalitetsaspekten skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, leverantörer, anställda, allmänhet och myndigheter. Kvalitetsaspekten skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Våra kvalitetsmål för samtliga projekt är att vi mist skall uppfylla kundens krav i kontraktshandlingar. Vi skall kunna utföra effektiva kontroller och ha korta beslutsvägar, samtidigt som vi upprätthåller en god kontakt med kunden.

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, leverantörer, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

France_bv.jpg