Om oss

Vi är en arkitektbyrå som arbetar med en helhet mellan arkitektur, inredning, konstruktion och kontrollansvarig.

Våra uppdrag spänner brett. Vår idag största del är projektering- och arkitektuppdrag -  från sjöbodar, bostäder, kontor till hotell, offentliga- och kulturella byggnader. Våra kompletterande konsulenttjänster består bland annat av projektledning och projektutveckling, besiktningar, kontrollansvariguppdrag, brandskyddsdokumentation, kalkyler, upphandling & offerter mm

Kvalitet- och Miljö

Vi skall genom öppenhet och engagemang för kvalitetsaspekten skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, leverantörer, anställda, allmänhet och myndigheter. Kvalitetsaspekten skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Våra kvalitetsmål för samtliga projekt är att vi mist skall uppfylla kundens krav i kontraktshandlingar. Vi skall kunna utföra effektiva kontroller och ha korta beslutsvägar, samtidigt som vi upprätthåller en god kontakt med kunden.

Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, leverantörer, anställda, allmänhet och myndigheter. Miljöfrågorna skall införlivas i alla delar av vår verksamhet.

Signatur%20John_edited.png
Signatur SOP.png
Signatur Bo.png
France_bv.jpg