top of page

F  Y R N

April April 2022.
Traditionen med påskefyrarna är en ca 200 år gammal tradition.

Under denna period har samhället utvecklats, likaså traditionerna kring fyrarna. Det har på senare år varit en omstridd diskussion kring miljö
och dess påverkan. För 1,5 år sedan fick vi uppdraget att jobba med en långsiktig lösning kring fyrarna i Öckerö kommun, ett projekt vi döpt till FYRN. Under kommande 2 år skall 4 stycken monument som ska
gestalta fyrarna resas på de platser där fyrarna stått som ett minne till framtida generationer kommande 200 år. Monumenten är uppbyggt av 7,5 meter hög stålkonstruktion som står på en gedigen granitsockel.
Varje monument kommer att förses med en fackla i toppen som vid varje påskhögtid kommer att tändas 21.00.

För att inte ta bort spänningen och tävlingen kring de hela har ”tippen” ett räkneverk. Man meddelar alltså vilken fyr man kommer ifrån när man lämnar in sin gran för flisning. Flest granar för flisning kommer då att få en ”special” fackla att placera i toppen av monumentet. Denna fackla är 68% större än de andra monumentens facklor och kommer vara som en vandringspokal där år och ”fyr-tillhörighet”ristas in.

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Arkitekt/projektutveckling

Flera aktörer

Monument

Öckerö kommun

Pågående

bottom of page