top of page

Björkö Isverk

Av de många ishus som tidigare fanns längs kusten är bara ett fåtal bevarade. Björkö isverk har därför ett stort kulturhistoriskt värde och är viktig för förståelsen av Björkös historia. Vi fick i uppdrag att gestalta en varsam ombyggnation av Björkö ishus tillsammans med en antikvarisk utredning av Västarvet. Läs mer


bottom of page