top of page

Hamnströget - DonsöDonsö som är den mest aktiva och centrala ön i södra skärgården för näringslivet blir alltmer en plats för en turister. Det saknas idag en tydlig kärna och hamnen upplevs öppenoch kal. Förslaget presenterar en småskalig och enkel bebyggelse för att skapa en pittoreskskärgårdsmiljö, för både turister och de bofasta.För att skapa ett mer tydligt "centrum" har vi knutit ihop ett cirkulärt stråk.

Comentários


bottom of page