top of page

Medarbetarintervju med vår konstruktör JonJon du arbetar som konstruktör på BOSTEIN&JOHN. Kan du inte berätta lite vad det betyder?

Som konstruktör arbetar jag med ”husets skelett” och därigenom säkerställa att det hålls uppe och tål de belastningar som huset utsätts för. Jag kommer som oftast in i ett projekt efter att arkitekten ritat upp huset. Jag gör bland annat beräkningar på vindlaster, snölaster, balkar, pelare samt de infästningar som krävs vid tex en tillbyggnad eller ombyggnation berättar Jon.

Idag behöver man anlita en konstruktör vid alla nybyggnationer, tillbyggnader eller ombyggnationer för att ta fram konstruktionshandlingar enligt svensk byggstandard. ”Detta är alltså något jag står till tjänst med” säger Jon med ett leende.

Uppdragen:

Jons roll i ett konstruktionsuppdrag kan variera en hel del men rör sig som oftast om konstruktion av nybyggnation, tillbyggnad eller ombyggnation av en villa. Det händer också att det bara behövs räknas på bärförmågan till tex. en balk. “Jag gör mina beräkningar i ett program, och sedan ritar jag upp själva konstruktionen i ett ritprogram (Revit). Därefter kompletterar jag med textuell konstruktionsdokumentation och signerar handlingen för att sedan presentera det för kunden/beställaren” berättar Jon.

Jon tycker det bästa med sitt jobb är att det varierar mycket mellan de olika uppdragen. Han har även möjligheten att jobba hemifrån, vilket passar han väldigt bra då han har barn och familj och är bosatt i Varberg.

“Jag har sedan barnsben haft ett stort intresse för hus, så att arbeta som konstruktör och även få hjälpa till en del med utformning av hus och utbyggnader i bolaget tycker jag är väldigt roligt” avslutar Jon. Jon började på BOSTEIN & JOHN hösten 2021 och hade då suttit på konstruktionsavdelningen på Derome sedan 10 år tillbaka.bottom of page