top of page
01
De initiala mötet

Beroende på uppdrag avtalar vi första möte hos kund respektive på kontoret. Vi lyssnar in era önskemål och behov, samt era förväntningar. En kort presentation av oss förekommer också såklart, och det viktiga är att vi får en tydlig uppfattning av varandra som en god start på ett långvarigt samarbete.

02
Förslagshandlingar/idéskiss

Detta är en kreativ process där vi bollar idéer och konkretiserar behov och önskningar. En mejldialog förekommer som oftast, och därefter träffas vi för presentation av första förslagsskisser. Beroende på projekt träffas vi en eller flera gånger.

03
Bygglovshandlingar

När vi landat förslagshandlingarna är det dags för bygglovshandlingar. Med bygglovshandlingar avses de ritningar som krävs vid en bygglovsansökan. Ritningar tas fram för situationsplan, planer, fasader och sektion. Vi ombesörjer som oftast kontakten med kommun tills bygglovet har godkänts.

Som oftast skickar kommunen ut bygglovshandlingarna på remiss till grannarna, så vi rekommenderar att prata med dem så tidigt som möjligt om era planer.

4a
Förfrågningshandlingar och upphandling

Om du inte redan bestämt entreprenör, hjälper vi till med underlagen för upphandling såsom exempelvis rumsbeskrivning. Därefter skickar vi ut förfrågningshandlingar till entreprenörer, sammanställer sedan deras offerter och tillsammans med Er sitter vi ner med respektive entreprenör för offertgenomgång.

4b
Bygghandlingar

Innan byggstart är det viktigt att entreprenören har rätt handlingar att bygga utifrån. Bygglovshandlingarna har en lägre detaljnivå än bygghandlingar vilket medför att de inte lämpar sig till att använda under byggnation. Därför gör vi bygghandlingar som redovisar bl. a mer detaljerade mått, stomtjocklekar och sektionsdetaljer.

05
Kompletterande tjänster

Vid önskemål använder vi oss av digitala verktyg såsom exempelvis VR (Virtual Reality) verktyg där både kund och entreprenör får möjlighet att promenera runt och se byggnaden i ett tidigt skede. 

 

Vi har också inredare som hjälper till med färgsättning, tapeter och inredning generellt såsom möbler, gardiner, mattor mm. Vi är även återförsäljning av möbler & inredning.

 

Vår konstruktör hjälper med beräkningar tillhörande konstruktionsritningar, och vår kontrollansvarig ha kontroll på byggnationen från början till slut. Vi samarbetar även bland annat med tillgänglighetskonsulter, akustiker och ljusarkitekter.

Process

bottom of page