top of page

Betelskolan Hönö

Byggnadens karaktär utgår från befintlig byggnad och ska andas skärgårdsmiljö i samspel mellan nutid och dåtid med ljus träfasad, tegelrött tak kombinerat med rött plåttak över entrén.

Betelskolan ligger på Hönö och ska rymma ca 150 elever i åldrarna F-6.

 

Entréfasaden som vetter mot söder är indelad i tre sammansatta volymer. Dessa tre huskroppar skjuter ut från den tvärgående huvudbyggnaden som i sin tur blir sammanbyggd med den befintliga förskolan. Genom att dela upp den utskjutande volymen tonar man ner den upplevda skalan. 

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Arkitekt

Tommy Byggare AB

Skola/Lärande

Hönö, Öckerö

2023

bottom of page