top of page

Björkö ishus

Av de många ishus som tidigare fanns längs kusten är bara ett fåtal bevarade. Björkö isverk har därför ett stort kulturhistoriskt värde och är viktig för förståelsen av Björkös historia.

Vi fick i uppdrag att gestalta en varsam ombyggnation av Björkö ishus tillsammans med en antikvarisk utredning av Västarvet.

 

Isverket kommer att fortsätta producera is till den mindre fiskenäringen samtidigt som byggnaden adderas med fler funktioner förutom is och  bryggeri med exempelvis spännande verksamhetslokaler och ateljéer

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Arkitekt

Björkö is och Marine

Specialbyggnad

Björkö

Pågående

bottom of page