top of page

Bua Shellfish

Den röda fasaden i kombination med den grå träpanelen spelar på de gamla kustbyggnaderna som både är obehandlade och röda.

Den fristående komplementbyggnaden ligger vriden med långsida mot söder och släpp mellan byggnaderna för genomfart.

Byggnaden har en röd plåtfasad med en snedställd överbyggnad i grånad sibirisk lärk för att ta in vara så underhållsfri som möjligt.

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Arkitekt

Västkust Fisk

Industri

Bua 

Pågående

bottom of page