top of page

Hamnströget

Förslaget presenterar en småskalig och enkel bebyggelse för att skapa en pittoresk
skärgårdsmiljö, för både turister och de bofasta.

Donsö som är den mest aktiva och centrala ön i södra skärgården för näringslivet blir allt mer en plats för en turister. Det saknas idag en tydlig kärna och hamnen upplevs öppen och kal.

För att skapa ett mer tydligt "centrum" har vi knutit ihop ett cirkulärt stråk. Detta går längs kajen, upp till det vi kallar för torget, förbi Popsicle till Hamnaffären där vi tvärs över gatan har lagt två längor för mindre näringsverksamhet och tillbaka till kajen. Stråket illustreras med prickarna.

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Arkitekt

Donsö hamnförening

Områdesplanering

Donsö

Pågående

bottom of page