top of page

Horste Backe

Grundtanken i vårt förslag är en skärgårdsbebyggelse inspirerad av Kamomilla stad. En fridfull ”stad” där alla känner alla.

Ett ställe där man lever nära inpå varandra, men samtidigt har sin privata sfär. Ett område där de robusta stenhusen med skärgårdskaraktär enkelt smälter in i den kuperade miljön. Att behålla en del av de befintliga träden, och låta berget sticka upp i dagen har prioritet. Att skapa en miljö där unga familjer/barnfamiljer kan bo och vistas i en naturskön omgivning. Fri lek ute för barnen, en gemensam kaffestund på lekplatsen eller en korv tillsammans på grillplatsen medan den andra föräldern tar en löprunda i slingan. Helt enkelt livskvalitet också för de unga som är i etableringsfasen!

Siluett2.png

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Arkitekt

Markanvisningstävling

Områdesplanering

Öckerö

-

bottom of page