top of page

Kompetenshuset

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Ett hus med kompetens för att främja och samverka med så många synergimöjligheter som möjligt, vilket ger företagen fler och bättre möjligheter på marknaden

Arkitekt

Öckerökronan Fastighets AB

Kontorsbyggnad 

Skärhamnsberget, Öckerö

2020

Byggnaden ska återspegla den karga miljön. Stommen består av terrassoslipad betong i svarta, bruna och grå toner. Taken beläggs med sedumtak.

Kompetenshuset – skapar en naturlig mötesplats i ett hus fyllt med kompetenser för Affärsnytta för Företagaren i Skärgården. Starkt nätverkande som är på riktigt och där vi tar gemensamt ansvar. Huset är beläget uppe på Skärhamnsberget på Öckerö, huset fylls med de bästa av kompetenser. Kompetensen ska vara den bästa och även ha ett socialekonomiskt mål och ansvar.

bottom of page