top of page

Villa Mickelsson

Ett blått hus med vita fönster blev till ett vitt hus med blåa fönster.

Uppdraget handlade om att förädla och ge de befintliga huset mer yta anpassad efter dagens standard. Den blåa färgen på eternitplattorna var solblekt, men det fanns en charm i den som vi ville bevara.

 

Husets grundform med det branta spetsiga taket lika så. Där till byggdes en veranda och den redan befintliga utbyggnaden åt söder byggdes på med ett torn. Som helhet blev det en totalrenovering, men husets stomme och själv lever vidare. Huset fick en ljus träfasad och fönster med blåa fönsterbågar.

Uppdrag 

Kund  

Projekttyp  

Plats  

Färdigställt 

Arkitekt

Privat

Villa

Hönö, Öckerö 

2021

bottom of page