Arkitektur

 

Vårt team av arkitekter och projektörer har en bred kompentens och en rad kompetensområden som gör att vi kan erbjuda följande tjänster

Design

Arkitektur - genom hela projektets delar - förstudie, bygglov, systemhandling, bygghandling, relationshandling

Inredningsarkitektur

Områdesplanering

Visualisering

Utrymningsplaner

Visualisering

Vi tar fram, allt från enkla och snabba perspektiv till mer avancerade och verklighetstrogna bilder. Vi kan också på ett enkelt sätt dela med oss av 3D modellen där ni som kund kan vrida, vända och promenera i byggnadens virtuella miljö.​

3D/BIM

BS&J använder Autodesk Revit för alla projekt. Vid projektering i 3D förbättras kvaliteten och samarbetet med andra konsulter effektiviseras. Det finns flera fördelar med 3D projektering. Det givna är enkelheten att förstå byggnadens gestaltning, men en 3D modell innehåller också all den information man vill, vilket ger ett bra underlag till kalkylering men också till förvaltning. Kontakta oss så kan vi ge mer information kring alla fördelar med 3D projektering.

 

BIM (Building Information Model) innebär att modellen skapas i en 3D miljö, med målet att samla och lagra information om byggnaden och dess olika byggdelar.

Kontrollansvarig

 

Ni som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan komma att behöva en kontrollansvarig (KA) för ert projekt

Vi är riksbehöriga med certifikat utfärdat av SP Sitac. Vi har en bred erfarenhet från både mindre och större projekt och vi arbetar ständigt med att uppdatera oss enligt senast gällande bygglagstiftning. Omfattningen av uppdraget kommer byggherren och den kontrollansvarige överens om i varje enskilt fall.

BOSTEIN & JOHN är verksamma som kontrollansvarig i Öckerö kommun och Göteborgs kommun med omnejd.

John%20KA_edited.jpg

Dokumentation

Tidiga skeden

Upprätta program, förstudier och ta fram förutsättningar för beställarens tankar och visioner

Fastighetsutveckling

Vi organiserar arbetet med att exploatera nya markområden eller utveckla redan befintliga fastighetsbestånd

Projektanalys

Att tidigt definiera projektets fördelar och svagheter samt fastställa tider och dess ekonomi för att kunna genomföra projektet så effektivt som möjligt

Kontaktnät och kunskap

Vi är med under processens begynnelse och med brett kontaktnät och kunskap "in house" har vi möjlighet att vara med genom hela projektet från idé till slutsamråd

Dokumentation

För att vara med i denna process krävs det kunskap kring hur handlingar och dokumentation ska tas fram och i vilka skeden för att följa den planerade processen.