Integritetpolicy

Behandling av personuppgifter

Vi är personuppgiftsansvariga

Bostein & John AB med organisationsnummer 559055–5396 och adress Östra Hamnen 7, 475 42 Hönö (”Vi”, ”Oss”) ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.


Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat den här policyn. Policyn utgår från gällande rätt och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.


Syftet med den här policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

 

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig våra tjänster, dvs. för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig som kund. I vissa fall sparar vi dessutom dina personuppgifter för att underlätta kontakt avseende framtida uppdrag eller för att kunna tillhandahålla ritningar och dylikt.

Läs hela dokumentet

Kontaktinformation

Bostein & John AB

Lammholmsvägen 2

475 31 ÖCKERÖ

  • Gray Instagram Ikon
  • Gray Facebook Ikon
  • Gray Edin Ikon
  • Gray Pinterest Ikon