Kompetenshuset

Uppdrag Arkitekt

Kund  Öckerö Kronan Fastighets AB

Projekttyp  Kontorsbyggnad

Plats  Skärhamnsberget, Öckerö

Färdigställt  2020

Byggnaden ska återspegla den karga miljön. Stommen består av terrassoslipad betong i svarta, bruna och grå toner. Taken beläggs med sedumtak.

Kompetenshuset – skapar en naturlig mötesplats i ett hus fyllt med kompetenser för Affärsnytta för Företagaren i Skärgården. Starkt nätverkande som är på riktigt och där vi tar gemensamt ansvar. Huset är beläget uppe på Skärhamnsberget på Öckerö, huset fylls med de bästa av kompetenser. Kompetensen ska vara den bästa och även ha ett socialekonomiskt mål och ansvar.

Ett hus med kompetens för att främja och samverka med så många synergimöjligheter som möjligt, vilket ger företagen fler och bättre möjligheter på marknaden