Besiktnings- och Kontrollansvarig

Ni som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan komma att behöva en kontrollansvarig (KA) för ert projekt

Vi är riksbehöriga certifierade och riksbehöriga KA genom SP Sitac / behörighet N & K.

 

Vid nyproduktion, om- och tillbyggnad där det behövs bygglov krävs en KA-Kontrollansvarig. En KA kan även behövas vid rivning eller markarbeten. Den Kontrollansvarige ska kontrollera att de myndighetskrav och bygg- och branschregler som ställs på arbetena uppfylls. Dessa krav kan exempelvis avse ventilation, energianvändning, fuktsäkerhet, tillgänglighet samt att de för arbetena gällande säkerhetsreglerna uppfylls.

BOSTEIN & JOHN är verksamma som kontrollansvarig i Öckerö kommun - Öckerö, Hönö, Björkö, Hälsö, Fotö, Rörö, Grötö, Hyppeln, Knippla, Kalvsund och Göteborgs kommun - Torslanda, Björlanda, Amhult, Hästevik, Hjuvik, Donsö, Styrsö m.f med omnejd.

Ni kanske bara har några enkla funderingar? Ni är varmt välkomna för att få rådgivning i exempelvis hur ni ska komma vidare.

John%20KA_edited.jpg

Besiktningsuppdrag

-Entreprenadbesiktning

-Besiktning av åtgärder i en fastighet

-Garantibesiktning

-Särskild besiktning (ex. målningsbesiktning,

  köksbesiktning, badrumsbesiktning, fasadbesiktning,            fönsterbesiktning mm)

-Slutbesiktning