top of page

Projekt-utveckling

Projektutveckling

Alla projekt är olika och kräver därför anpassning med tillhörande kompetens. Vi utvecklar även projekt tillsammans med andra projektutvecklare/ affärsutvecklare, samt använder oss flitigt av vårt nätverk för att säkerställa rätt kompetenser och erfarenhet.

Några exempel 
 • Idéfas

 • Markförvärv

 • Planprocess

 • Förhandsbesked

 • Förprojektering

 • Utredningar

 • Detaljplaner

 • Investeringskalkyler

 • Upphandling

 • Underlag inriktningsbeslut

 • Rådgivning och samråd

 •  Myndighetskontakt & ombud (länsstyrelse & domstol)

 •  Dokumentation

Exempel på utredningar som kan krävas vid förhandsbesked eller bygglov
 • VA utredning

 • Dagvatten utredning

 • Miljöutredning

 • Naturinventering

 • Geoteknisk undersökning

 • Bergteknisk undersökning

 • Markundersökning

Ansökningar, blanketter & myndighetskontakter
 • Ansökan om planbesked

 • Ansökan om förhandsbesked

 • Ansökan om markanvisning

 • Ansökan om bygglov

 • Bygganmälningar

 • Tillstånd vattenverksamhet

 • Ombud utredningar & ansökningar kommun, länsstyrelsen och lantmäteriet

 • Juridiska frågetecken

 • Intyg & överenskommelser mellan parter (ex grannar)

Vår affärside

Tillsammans med våra kunder skall vi förverkliga idéer till färdiga projekt som både vi och kunden kan vara stolta av.

bottom of page