Projektutveckling

Vi arbetar med projektutveckling av olika slag så som exempelvis en tomt, ett markområde, en fastighet (nya/äldre), eller andra typer av projekt där du behöver hjälp med att utveckla en idé.

Projektutveckling

et kan också röra sig om hjälp med att bolla idéer, hjälpa att komma vidare om man fastnat, hjälp med myndighetskontakter eller liknande.

Alla projekt är olika och kräver därför anpassning med tillhörande kompetens. Vi utvecklar båda självständigt och tillsammans med andra projektutvecklare/affärsutvecklare, samt använder oss av det nätverk vi har för att komma rätt med båda kompetenser och erfarenhet.

 

Några exempel på projekt

 • Felbyggnation eller svartbyggen (byggt utan bygglov) – reda ut och komma rätt med myndigheter & lagkrav

 • Byggt på annans mark – retroaktivt bygglov

 • Utveckla outnyttjad mark

 • Vidareutveckling av fastighet

 • Många delägare – släktägd mark

 • Etablera ny fastighet inklusive verksamhet och investerare

 • Utveckling av egen fastighet till kommersiell fastighet

 • Diverse överklaganden

 • Dokumentering & skrivelser

 

Exempel på utredningar som kan krävas vid förhandsbesked eller bygglov

 • VA utredning

 • Dagvatten utredning

 • Miljöutredning

 • Naturinventering

 • Geoteknisk undersökning

 • Bergteknisk undersökning

 • Markundersökning

 

Ansökningar, blanketter & myndighetskontakter

 • Ansökan om planbesked

 • Ansökan om förhandsbesked

 • Ansökan om markanvisning

 • Ansökan om bygglov

 • Bygganmälningar

 • Ansökan/tillstånd för vattenverksamhet

 • Ansökningar/utredningar inklusive löpande kontakt kommunen

 • Ansökningar/utredningar inklusive löpande kontakt Länsstyrelsen

 • Ansökningar/utredningar inklusive löpande kontakt Lantmäteriet

 • Kontakt jurister

 • Diverse utredningar

 • Enklare intyg & överenskommelser mellan parter (ex grannar)

 

Detta kan du lägga under en annan kategori – tillhör inte projektutveckling specifikt. De två viktiga delarna är FFU och anbudsgenomgång. Vi behöver inte aktivt sälja AF delen… eller FFU delen förutom A-handlingarna.

Upphandling av entreprenörer

 • Förfrågningsunderlag

 • Allmänna föreskrifter

 • Anbudsgenomgång och jämföra anbud