top of page

Medarbetarintervju med John IvarssonJohn Ivarsson har hela sitt yrkesverksamma liv (läs länge) haft ett stort intresse för byggnation, design och material, och tror att det blev grunden för att sikta mot att bli certifierad kontrollansvarig.


Idag är han en del av BOSTEIN & JOHN med just titeln Kontrollansvarig.


John berättar att det är mixen av olika de arbetsuppgifterna och olika projekten som han uppskattar mest med sitt arbete. "Även möjligheten att regelbundet vara ute på de olika byggena och inte hela tiden sitta inne på kontoret värdesätter jag säger John


Vad gör en kontrollansvarig?

”Min roll är inte att själv kontrollera själva byggnaden, utan vara den som ser till att kontrollerna utförs enligt kontrollplanen. Som kontrollansvarig har man som uppgift att se till att hantverkarna utför de nödvändiga kontrollerna och följer den kontrollplanen som jag sammanställt för bygget. Jag närvarar också vid de olika samråden, besiktningar mm, samt dokumenterar mina platsbesök och noterar iakttagelser som kan ligga till grund för utvärdering och slutsamråd – allt detta för att få ett ”kvitto” på huset” berättar John.


Varför skall man anlita en kontrollansvarig?

”Idag är det lagkrav på att anlita en kontrollansvarig, och det är kommunen som bestämmer om en kontrollansvarig är påkrävd i det specifika projektet. Vid mindre byggprojekt kan det räcka med att en enkel kontrollplan upprättas som byggherren & hantverkaren tillsammans ansvarar för att fylla i” berättar John.


Är du nyfiken på att veta mer eller komma i kontakt med John? Klicka HÄRComments


bottom of page