Arkitektur

Vi använder traditionella och digitala verktyg genom processen för att ge bästa förutsättningarna till lyckat slutresultat.

1. De initiala mötet

Ni är välkomna till oss. Vi presenterar BOSTEIN & JOHN för er och vi lyssnar till era behov. Mötet kan ibland ske hos er eller föregås av en träff vid ert hus eller tomt. När vi berättat om vilka vi är, hur vi arbetar och visat våra referenser så ligger beslutet hos er. Väljer Ni att gå vidare så startar arbetet med att ringa in era exakta behov. Eventuellt får ni i uppgift att förse oss med lite kompletteringar. Efter att vi mottagit Era kompletteringar kan vi påbörja idéskissandet. Detta är en kreativ process och därför behövs lite tid.

Pil 1.png

3. Bygglovshandlingar

När vi landat förslagshandlingarna är det dags för bygglovshandlingar. Med bygglovshandlingar avses de ritningar som krävs vid en bygglovsansökan. Ritningar tas fram för situationsplan, planer, fasader (med marklinjer) och sektion. Vi ombesörjer gärna kontakten med er kommun tills bygglovet har godkänts.

OBS! Ibland kan godkännande från grannar behövas därför rekommenderar vi er att prata med dem så tidigt som möjligt om era planer. 

Kontrakt.png
Mötesfigurer.png

2. Förslagshandlingar/idéskiss

Detta är en kreativ process där vi bollar idéer och konkretiserar behov och önskningar. Vi träffas och presenterar vår skiss, stämmer av den mot Era önskemål och oftast vidareutvecklar vi idéerna och träffas ytterligare en eller flera gånger. 

4a. Förfrågningshandlingar och upphandling

Skiss.png

I många uppdrag hjälper vi till med upphandling av entreprenörer om Ni inte har någon ni redan bestämt er för någon specifik entreprenör.  Vi skickar ut förfrågningshandlingar till entreprenörer, sammanställer sedan deras offerter och tillsammans med Er sitter vi sedan ner med respektive entreprenör för offertgenomgång. 

4b. Bygghandlingar

Innan byggstart är det viktigt att entreprenören har rätt handlingar att bygga utifrån. Bygglovshandlingarna har en lägre detaljnivå än bygghandlingar vilket medför att de inte lämpar sig till att använda under byggnation. Därför gör vi bygghandlingar som redovisar bl. a mer detaljerade mått, stomtjocklekar och sektionsdetaljer.

5. Kompletterande tjänster

För att göra processen så komplett som möjligt använder vi oss av digitala verktyg som ett redskap för både kund och entreprenör.  Ett av verktygen är VR (Virtual Reality) där både kund och entreprenör får möjlighet att promenera runt och se byggnaden i ett tidigt skede. 

Vi har också inredare som hjälper till med färgsättning och lös inredning så som möbler där vi också erbjuder återförsäljning av möbler.