top of page

Våra arkitektuppdrag spänner brett. Från sjöbodar, villor, flerbostadshus och kontor till hotell, skola och offentliga- & kulturella byggnader. 

Vi jobbar med penna och papper men våra primära redskap är digitala. Våra 3D modeller ger kunden en bättre förståelse för rum och byggnadens gestaltning i ett tidigt skede. 

Vi jobbar med BIM som du kan läsa mer om här nedan

Vår affärside

Tillsammans med våra kunder skall vi förverkliga idéer till färdiga projekt som både vi och kunden kan vara stolta av.

Kontrakt.png
bottom of page