Konstruktion

Byggkonstruktör kallas den som dimensionerar bärande element och upprättar konstruktionsritningar i olika typer av uppdrag.

En konstruktionsritning är en teknisk beskrivning som visar byggnadens konstruktiva utformning. I konstruktionsritningen framgår konstruktionens byggnadskomponenter såsom dimensioner, materialkvalitéer, tekniska sektioner, planer, infästningsdetaljer, och mycket mer.

Vid all byggnation gäller det att både satsa och spara på rätt saker och vara särskilt omsorgsfull i det skede där de samlade kostnaderna låter sig påverkas. Det är i det tidiga skedet när arkitekt och konstruktör kommer in i bilden som de långsiktiga kostnaderna kan påverkas. När byggnationen sedan väl är på gång är kostnaderna svårare påverka.

En konstruktionsritning behövs till exempelvis

Nybyggnation

Tillbyggnation

Ombyggnation 

Garage

Carport

Flerbostadshus

Attefallshus

Takstolsskiss.png

Exempel på konstruktionsritningar

Takstolsritning

Grundritning

Bjälklagritning

VVS ritning

Ventilationsritning