top of page

Konstruktion

En konstruktionsritning är en teknisk beskrivning som visar byggnadens konstruktiva utformning. I konstruktionsritningen framgår konstruktionens byggnadskomponenter såsom dimensioner, materialkvalitéer, tekniska sektioner, planer, infästningsdetaljer, och mycket mer.

 

Vid all byggnation gäller det att både satsa och spara på rätt saker och vara särskilt omsorgsfull i det skede där de samlade kostnaderna låter sig påverkas. Det är i det tidiga skedet när arkitekt och konstruktör kommer in i bilden som de långsiktiga kostnaderna kan påverkas. När byggnationen sedan väl är på gång är kostnaderna svårare påverka.

Exempel på konstruktionsritningar

Grundkonstruktion

Vägguppbyggnad

Stomme

Avväxlingar i väggar

Takstolar

Bjälklag

Installationer som ventilation, vatten- avlopp.

Detaljer över kritiska konstruktioner t. ex. infästning av räcken, anslutning av tillbyggnad till befintlig byggnad.

En konstruktionsritning behövs vid

Nybyggnation

Tillbyggnation

Ombyggnation 

Garage

Carport

Flerbostadshus

Attefallstillbyggnad

Som konstruktör arbetar jag med ”husets skelett” och därigenom säkerställa att det hålls uppe och tål de belastningar som huset utsätts för. Jag kommer som oftast in i ett projekt efter att arkitekten ritat upp huset.

18127333456268445.jpg
bottom of page